Wat doet ZOËZO Coaching & Therapie

ZOËZO biedt orthopedagogische paardencoaching en/of paardentherapie (equitherapie) aan volwassenen, kinderen en groepen. ZOËZO werkt systemisch en oplossingsgericht aan jouw specifieke vraag of wens.

Er is geen vastomlijnd aanbod. In plaats daarvan wordt er per individu gekeken wat nodig is. Dat maakt de hulp extra persoonlijk en doelgericht.

Een diagnose is niet noodzakelijk om aan te melden. Ook zonder diagnose kun je soms vastlopen. Denk bijvoorbeeld aan concentratieproblemen, je grenzen niet goed aan kunnen geven, vaak boos of angstig zijn. Je kunt onzeker zijn, moeite hebben met keuzes maken of je met bepaalde (sociale) situaties niet goed raad weten. Dus zit je niet lekker in je vel? Besteed daar aandacht aan!

ZOËZO is erop gericht om jou, je gezin of je team inzicht te geven in patronen en je in je kracht te zetten. Door je te laten ervaren waar je goed in bent en waar je valkuilen zitten, word je een nog betere versie van jezelf. Er wordt ook direct een kans geboden om te oefenen met nieuw aangeleerd gedrag zodat je je meteen bewust wordt van het effect ervan.

In gezinsverband of met je team leer je daarnaast ook op een andere manier naar elkaar te kijken. Je leert van ieder individu de kwaliteiten kennen en hoe deze in te zetten om als systeem beter te kunnen functioneren.

Een ‘probleem’ staat meestal niet op zichzelf. De systemische benadering van ZOËZO zorgt ervoor dat er altijd ook naar de context wordt gekeken waarin de klacht is ontstaan. Welke omgevingsfactoren houden wellicht het probleem in stand en welke kunnen een positieve bijdrage leveren in het oplossen ervan? Door breder te kijken dan alleen naar het individu (of het individuele probleem), is er nog meer mogelijk.

Let op dat de mogelijkheden op de website slechts voorbeelden zijn. Er is nog veel meer mogelijk! Mocht je twijfelen of ZOËZO iets passends voor jou/jullie heeft, neem dan gerust contact op.

Wat is paardencoaching/ therapie

Paardencoaching is het coachen van mensen met behulp van een paard of kudde paarden. Het paard vervult hierbij een belangrijke functie, namelijk die van co-coach of, in het geval van therapie, co-therapeut. Het natuurlijke gedrag van paarden is heel mooi in te zetten in een sessie, omdat zij haarfijn aanvoelen wat er speelt, ook al hou je dat liever verborgen. Het paard heeft in de sessie dan ook altijd wat te zeggen. Door cliënten bewust te maken van wat het paard laat zien als onze spiegel, ontstaan verhelderende inzichten.

coaching en therapie kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bijna in elke sessie die start als coaching, komen thema’s aan bod en worden dingen aangeraakt bij iemand die al bijna automatisch vallen binnen therapie. Er is echter geen duidelijke scheidslijn en hoewel ik de termen beide gebruik, is er bij ZOËZO geen verschil tussen coaching en therapie.

Lees hier meer over wat ik doe


Is het iets voor mij

Paardencoaching is voor iedereen zinvol. Het kan je veel leren over jezelf en het is leuk. Enkele voorbeelden waarbij paardencoaching waardevol kan zijn:

 • Burn-out, angst of depressie
 • Aanleren van sociale vaardigheden
 • Concentratieproblematiek
 • (Omgaan met) ASS en/of ADHD
 • (Vroegkinderlijk) trauma
 • Balans tussen gevoel en verstand
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Zelfperceptie, oorzaak en gevolg
 • Loopbaancoaching- en advies
 • Teambuilding
 • Prioriteiten stellen en plannen
 • Leiderschapstraining
 • Communicatie

Ik werk vraag gericht. Dat wil zeggen dat ik per vraag kijk of ik een passend aanbod kan verzorgen.

Bekijk de verschillende sessie mogelijkheden

 

Wat kost het

Een los intake gesprek kost €60,-. De voorkeur gaat er echter naar uit direct na de intake een sessie te volgen. Dit versnelt het kennismakingsproces en geeft een goed beeld of de hulpverlening aansluit bij de vraag. Wanneer direct een sessie gepland wordt, vervallen de kosten voor de intake (en wordt dus alleen de sessie in rekening gebracht). ZOËZO werkt ook op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB). Kinderen komen hiervoor in aanmerking via het wijkteam. Wanneer je hiervoor kiest, neem dan eerst contact met mij op om af te stemmen wat er aangevraagd moet worden. 
De duur van de sessie is een richtlijn waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Sessies kunnen altijd korter duren of iets uitlopen (maximaal een half uur) als dat nodig blijkt voor het proces.

Bekijk de verschillende tarieven

Over mij

Ik ben Sandra Delvers en ben in 2007 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Door mijn achtergrond als orthopedagoog, ben ik bevoegd om kinderen basis GGZ-hulp te bieden zonder wachtlijst.

Al vroeg tijdens de opleiding raakte ik geïnteresseerd in vormen van therapie met behulp van dieren: AAT (Animal Assisted Therapy) en dat is wat ik, samen met mijn paard Zoë, nu aanbied.

Lees meer over wie ik ben