Sessies voor kinderen

Ik werk vraag gericht. Dat wil zeggen dat ik per vraag kijk of ik een passend aanbod kan verzorgen. Vanuit orthopedagogisch perspectief verwacht ZOËZO van de ouder(s)/verzorger(s) een actieve houding. Dat wil zeggen dat er ouderbegeleiding/evaluatiegesprekken ingepland worden en tenminste één individuele sessie voor elke ouder/verzorger.
Hieronder staan een aantal voorbeelden van mogelijkheden, maar schroom niet contact op te nemen voor andere vragen!

Individuele sessie paardencoaching / therapie voor kinderen

Voor kinderen vanaf 4 jaar biedt ZOËZO individuele therapie aan. We starten een traject met een intakegesprek waarin we samen de doelen vast gaan stellen waaraan gewerkt gaat worden. Het intakegesprek is gratis als er aansluitend een sessie plaatsvindt. Daarna gaan we één op één met het paard kijken naar bestaand gedrag en onderliggende (niet-helpende) gedachten.

In vervolgsessies zal het kind in zijn kracht gezet worden door uit te vergroten waar het goed in is. Verder gaan we niet-helpende patronen doorbreken en we oefenen veelvuldig met nieuw gedrag. We werken vooral op de grond, naast het paard. Er zijn echter ook oefeningen die we vanaf de rug van het paard doen. Het geheel van een sessie verloopt vooral spelenderwijs en op een ontspannen manier.

Voor jonge kinderen is vooral ervaren belangrijk en wordt er dus minder gepraat dan met oudere kinderen en volwassenen. De duur van de sessie hangt af van wat het kind aan kan. Therapie is intensief. Als richtlijn hanteer ik dat een sessie voor de allerjongsten ongeveer 45 minuten duurt. Voor de wat oudere kinderen duurt een sessie een uur. Ervaring met paarden is niet nodig.

groepssessie met kinderen

Groepssessie paardencoaching / therapie voor kinderen

Een groepssessie is mogelijk in traject vorm. Dit wil zeggen dat je je kind voor 6 sessies opgeeft. Dit om te voorkomen dat kinderen halverwege alleen overblijven.

  • De groep zal bestaan uit 2-4 deelnemers van ongeveer 8-12 jaar oud.
  • Elke sessie duurt ongeveer 60 minuten. Voor deelname in een groep, zal een individuele intake plaatsvinden om kennis te maken en de hulpvraag samen door te nemen. Hierdoor ben ik nog beter in staat oefeningen te laten aansluiten op de individuele behoeften van het kind.

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in één van deze sessies of heb je nog vragen die je niet op mijn website kan vinden?