Ik werk vraag gericht. Dat wil zeggen dat ik per vraag kijk of ik een passend aanbod kan verzorgen. Vanuit orthopedagogisch perspectief wordt systemisch gekeken naar een 'probleem'. ZOËZO kijkt goed naar de context van de vraag. Hiervoor is grote betrokkenheid van ouders, school en eventuele andere belangrijke personen of hulpverleners van groot belang. Soms is het zelfs zo dat er meer met ouders gewerkt wordt dan met het kind zelf. Het probleem wordt zo op een indirecte manier aangepakt en geeft het kind minder het gevoel dat er iets 'mis' met hem/haar is. 
Hieronder staat een aantal voorbeelden van mogelijkheden, maar schroom niet contact op te nemen voor andere vragen!

Individuele sessie paardencoaching / therapie voor kinderen


Voor kinderen vanaf 4 jaar biedt ZOËZO individuele therapie aan. We starten een traject met een intakegesprek waarin we samen de doelen vast gaan stellen waaraan gewerkt gaat worden. Het intakegesprek is gratis als er aansluitend een sessie plaatsvindt. Daarna gaan we één op één met het paard kijken naar bestaand gedrag en onderliggende (niet-helpende) gedachten. In vervolgsessies zal het kind in zijn kracht gezet worden door uit te vergroten waar het goed in is. Verder gaan we niet-helpende patronen doorbreken en we oefenen veelvuldig met nieuw gedrag. We werken vooral op de grond, naast het paard. Er zijn echter ook oefeningen die we vanaf de rug van het paard doen. Het geheel van een sessie verloopt vooral spelenderwijs en op een ontspannen manier. Voor jonge kinderen is vooral ervaren belangrijk en wordt er dus minder gepraat dan met oudere kinderen en volwassenen. Met ouders zal gedurende het traject, middels gesprekken en individuele sessies of opstellingen, gekeken worden naar patronen in het gezin die een probleem (onbewust) in stand kunnen houden of die juist kunnen helpen om het op te lossen. Ook met school zal contact zijn om samen te onderzoeken of daar nog winst te behalen is. 

De duur van de sessie hangt af van wat het kind aan kan. Therapie is intensief. Als richtlijn hanteer ik dat een sessie voor de allerjongsten ongeveer 45 minuten duurt. Voor de wat oudere kinderen duurt een sessie een uur. Ervaring met paarden is niet nodig.


Bekijk de tarieven

Neem contact met mij op

parallax background

Groepssessie paardencoaching / therapie voor kinderen


Een groepssessie is mogelijk in traject vorm. Dit wil zeggen dat je je kind voor 6 sessies opgeeft. Dit om te voorkomen dat kinderen halverwege alleen overblijven.
De groep zal bestaan uit 2-4 deelnemers uit dezelfde leeftijdscategorie.
Elke sessie duurt ongeveer 60 minuten. Voor deelname in een groep, zal een individuele intake plaatsvinden om kennis te maken en de hulpvraag samen door te nemen. Hierdoor ben ik nog beter in staat oefeningen te laten aansluiten op de individuele behoeften van het kind.


Lees meer over deze groepssessie

parallax background

Geïnteresseerd?