Werkwijze

Individueel
Wanneer je voor een individueel traject komt, start ik altijd met een gratis intake-/adviesgesprek. Hierin stel ik je een aantal vragen op basis waarvan we een plan maken. De eerste sessie zal vooral in het teken staan van kennis maken met het paard. In deze sessie zullen direct al thema's naar boven komen waaraan we later zullen gaan werken. Afhankelijk van wat er tijdens de coaching duidelijk wordt, maak ik een plan voor de komende sessie. Ik werk niet vanuit een vast omlijnd kader om de simpele reden dat ik klanten daarmee bijna altijd te kort zal doen. Er is dus altijd nog ruimte voor nieuwe input en andere doelen.


Gezin
Als gezin zijn er twee mogelijkheden. De eerste is een eenmalige gezinsbuilding. Hiervoor vindt een korte intake plaats aan het begin van de sessie. De tweede optie is een langdurig traject. In dat geval, plannen we, net als bij een individueel traject, een intake-/adviesgesprek in en zal het traject daarna van start gaan. Voor deze optie, geldt hetzelfde als voor een individueel traject. Besluit je na een eenmalige gezinsbuilding dat je vaker wilt komen, volstaat een verkorte intake procedure.


Groep / team
Voor teambuilding of teamontwikkeling bespreek ik vooraf, bij voorkeur op mijn lokatie, wat de wensen zijn en stel ik een programma samen. Ook hiervoor geldt dat een intake uitgebreider zal zijn als het de intentie is om meerdere sessies te volgen, dan wanneer een eenmalige sessie wordt besproken.

ZOËZO en het Corona virus

Ook ZOËZO heeft maatregelen genomen vanwege het corona virus. In overleg met het RIVM en GGD Utrecht, kan ZOËZO haar werkzaamheden wel voortzetten onder een aantal voorwaarden.

U wordt gevraagd om de afspraak af te zeggen als u, of iemand in uw thuissituatie, klachten heeft die kunnen wijzen op besmetting met het corona virus. Mocht er tijdens een sessie twijfel ontstaan over uw gezondheid, kan ZOËZO u vragen het terrein onmiddellijk te verlaten en contact op te nemen met uw huisarts.

Bij aankomst op de locatie, wordt u direct gevraagd uw handen te wassen met zeep en deze vervolgens in te smeren met desinfecterende gel.

Zo goed als mogelijk zal een afstand van 1,5 meter bewaakt worden. In sommige gevallen, is dit echter niet mogelijk en zal de afstand korter zijn. Aan u ook de vraag om 1,5 meter afstand te houden van mensen die u op de locatie tegen kunt komen.