Werkwijze

Individueel
Wanneer je voor een individueel traject komt, start ik altijd met een gratis intake-/adviesgesprek. Hierin stel ik je een aantal vragen op basis waarvan we een plan maken. De eerste sessie zal vooral in het teken staan van kennis maken met het paard. In deze sessie zullen direct al thema's naar boven komen waaraan we later zullen gaan werken. Afhankelijk van wat er tijdens de coaching duidelijk wordt, maak ik een plan voor de komende sessie. Ik werk niet vanuit een vast omlijnd kader om de simpele reden dat ik klanten daarmee bijna altijd te kort zal doen. Er is dus altijd nog ruimte voor nieuwe input en andere doelen.


Gezin
Als gezin zijn er twee mogelijkheden. De eerste is een eenmalige gezinsbuilding. Hiervoor vindt een korte intake plaats aan het begin van de sessie. De tweede optie is een langdurig traject. In dat geval, plannen we, net als bij een individueel traject, een intake-/adviesgesprek in en zal het traject daarna van start gaan. Voor deze optie, geldt hetzelfde als voor een individueel traject. Besluit je na een eenmalige gezinsbuilding dat je vaker wilt komen, volstaat een verkorte intake procedure.


Groep / team
Voor teambuilding of teamontwikkeling bespreek ik vooraf, bij voorkeur op mijn lokatie, wat de wensen zijn en stel ik een programma samen. Ook hiervoor geldt dat een intake uitgebreider zal zijn als het de intentie is om meerdere sessies te volgen, dan wanneer een eenmalige sessie wordt besproken.