Sessies voor groepen

Een opstelling in groepsverband zal plaatsvinden in de kudde. Deze vorm is alleen voor volwassenen. Het is een vorm van systemisch werken waarbij sprake is van een vraaginbrenger en representanten. Representanten nemen een plek in binnen het systeem van de vraaginbrenger. Een voordeel van een opstelling in groepsverband, is dat de representanten zich kunnen uitdrukken waardoor een opstelling dynamischer kan zijn. Opstellingen in groepsverband worden ingepland voor een dag(deel) en worden door mij begeleid in workshop vorm.

In een groep werken, kan voordelen hebben. Voor kinderen wordt het oefenen met sociale vaardigheden bijvoorbeeld veel makkelijker. Dat is dan ook waar het groepstraject voor kinderen op gericht is.

ZOËZO biedt verschillende groepsmogelijkheden aan:

groepssessie met kinderen

Groepssessie paardencoaching / therapie voor kinderen

Groepssessies voor kinderen zijn mogelijk in trajectvorm. Dit wil zeggen dat je je kind voor 6 sessies opgeeft. Dit om te voorkomen dat kinderen halverwege alleen overblijven.

De groep zal bestaan uit 2-4 deelnemers van ongeveer dezelfde leeftijd.

Elke sessie duurt ongeveer 60 minuten. Voor deelname in een groep, zal een individuele intake plaatsvinden om kennis te maken en de hulpvraag samen door te nemen. Hierdoor ben ik beter in staat oefeningen te laten aansluiten op de individuele behoeften van het kind. Het belangrijkste doel van therapie in een klein groepje is het oefenen met sociale vaardigheden in de breedste zin van het woord. Op speelse wijze worden kinderen met elkaar in contact gebracht en zullen ze al doende leren.

De paarden worden onder andere ingezet als ijsbreker, spelpartner en spiegel. Door oefeningen te doen met het paard, leren kinderen vaardigheden om contact te maken, samen te werken, leiding te nemen of juist geleid te worden, voor zichzelf op komen, zelfvertrouwen, omgaan met emoties en tegenslagen en nog veel meer. Ervaring met paarden is niet nodig. Is er angst voor paarden, dan starten we op individuele basis.

Ben je geïnteresseerd in een groepstraject voor je kind? Neem contact met me op voor mogelijkheden.

Opstelling in groepsverband

 

Een opstelling in de kudde kan ook in groepsverband gedaan worden. Er is dan sprake van een vraaginbrenger en representanten. Representanten nemen een plek in binnen het systeem van de vraaginbrenger.
Een vraag kan bijvoorbeeld te maken hebben met je werk, je gezin, vriendschappen, verhouding tussen verstand en gevoel, zelfvertrouwen, lichamelijke ongemakken en ziekte, psychische problemen, aardig gevonden willen worden, verantwoordelijkheid, onrecht enzovoort. Eigenlijk is er geen enkele vraag die niet kan worden opgesteld.
Een voordeel van een opstelling in groepsverband, is dat de representanten zich kunnen uitdrukken waardoor een opstelling dynamischer kan zijn.

Representanten kunnen erop vertrouwen dat ze, wanneer ze als representant een rol innemen, vanzelf zullen voelen wat klopt. De rol van representant kan, buiten behulpzaam voor de vraaginbrenger, ook heel leerzaam zijn. Je hebt vaak zelf ook iets aan de opstelling omdat thema’s die worden aangeroerd vaak herkenbaar zijn of je attent maken op iets uit je eigen systeem dat eerder onbewust was.

Opstellingen in groepsverband worden ingepland voor een dag(deel) en worden door mij begeleid in workshop vorm. Tijdens zo’n dag, kunnen (afhankelijk van de duur van een opstelling) meestal 2 of 3 mensen een vraag inbrengen. Wil je zeker weten dat jouw vraag ingebracht kan worden, geef dan van tevoren aan dat je graag wilt inbrengen. In de overgebleven tijd, staat het eenieder vrij om zijn of haar vraag in te brengen. Vraaginbrengers zijn bij de vraag van anderen ook aanwezig als representant.

 • De groepsgrootte zal minimaal 8 en maximaal 15 mensen (vraaginbrengers en representanten) zijn.
 • Heb je een vraag ingebracht, betaal je €150,-. De prijs voor representanten is €50,-.
 • Loop je met een vraag maar durf je (nog) niet zo goed? Doe een keer mee als representant. Het is een veilige manier om te ervaren wat een familieopstelling doet, zonder dat je zelf direct in het middelpunt staat.

Ben je geïnteresseerd in een opstelling in groepsverband of zou je graag als representant deel willen nemen? Kijk dan eens op deze pagina voor wanneer de groepsdagen zijn dit jaar, of stuur me een mailtje waarin je vermeldt dat je op de ‘representantenlijst’ wilt, of meld je aan voor de nieuwsbrief.

ZOËZO teambuilding

Teambuilding

 

Zowel voor teambuilding als teamontwikkeling, kan op de systemische manier gewerkt worden of op de één op één manier met een paard. Bij teambuilding is het doel een gezellige ochtend of middag hebben met elkaar en elkaar op een andere manier dan in het werk leren kennen. Ik zal in een teambuilding beide werkvormen door elkaar gebruiken voor een afwisselend, leuk en leerzaam programma.

Wanneer we systemisch werken, doen we als het ware een organisatieopstelling in de kudde waarin patronen binnen een team of organisatie inzichtelijk worden. Ook komen eenieders kwaliteiten duidelijk naar voren. Ieder kan zijn eigen plek innemen in het systemische ‘veld’ en met speelse oefeningen maken we er samen een waardevolle opstelling van.

De oefeningen die met een afzonderlijk paard worden uitgevoerd, zijn vooral gericht op samenwerking en plezier. In no-time wordt duidelijk wie er met ideeën komt, wie het overzicht houdt, wie de denkers zijn en wie de doeners en zo verder. Elk lid van het team heeft zijn eigen rol en functie wat eenieder onmisbaar maakt in het team.

 • Afhankelijk van de groepsdynamiek en de interesse van het team, wordt een programma op maat gemaakt. Er zal een groepsfoto gemaakt worden welke achteraf wordt toegestuurd per mail.
 • Er wordt gezorgd voor koffie en thee. In overleg kan ook gezorgd worden voor een lunch of borrel na afloop.
 • Na afloop kan iedereen met een voldaan gevoel en een persoonlijke oorkonde als herinnering naar huis.

Teamontwikkeling

 

Zowel voor teambuilding als teamontwikkeling, kan op de systemische manier gewerkt worden. Het doel van teamontwikkeling is je team laten groeien, ontwikkelen. Dit kan heel leuk en verhelderend zijn, maar ook confronterend. Het geeft inzicht in de kwaliteiten van het team, maar ook de uitdagingen, stagnaties en welke veranderingen noodzakelijk zijn om het team weer optimaal te laten functioneren. De aanmelder voor teamontwikkeling is meestal de teamleider.
Teamontwikkeling is uitermate geschikt als je in je team spanning ervaart, maar niet goed weet waar het door komt; teamleden niet goed met elkaar overweg kunnen; er groepjes ontstaan binnen een team; je het gevoel hebt dat er niet uitkomt wat erin zit; (een deel van) het team overbelast is enzovoort.

Wanneer we systemisch werken binnen de teamontwikkeling, doen we als het ware een organisatieopstelling in de kudde waarin patronen binnen een team of organisatie inzichtelijk worden en waarin een ieders individuele kwaliteiten en uitdagingen duidelijk naar voren komen. Ook de kwaliteiten en uitdagingen van een team als geheel zullen zichtbaar worden. De paarden zullen in de opstelling vrij zijn om te komen helpen als zij bijvoorbeeld voelen dat het proces ergens stagneert of wat extra hulp nodig is.

Ieder kan zijn eigen plek innemen in het systemische ‘veld’. Alleen dit al verschaft veel informatie over hoe de taakverdeling in een team geregeld is. Met behulp van bevraging, kleine oefeningen en beweging, zal een goed beeld geschetst kunnen worden van wat er speelt in een team, waar het soepel gaat en waar wat geolied kan worden. Wanneer hierover voldoende helderheid voor iedereen is, kan worden gezocht naar een mogelijke oplossing. Soms dient deze zich vanzelf al aan, soms is het noodzakelijk nader in te gaan op bepaalde thema’s die naar voren zijn gekomen.

Aangezien ieder teamlid ook zijn eigen persoonlijke bagage meeneemt, kan het soms zijn dat de organisatieopstelling op een zeker moment teveel wordt. Voor deze persoonlijke processen van ieder individu is aandacht. Als therapeut kijk ik altijd naar wat voor elk lid van het team veilig voelt. Soms kan het daarom nuttig zijn om teamleden individueel terug te laten komen. Het eigen proces van een teamlid is namelijk ook van invloed op bijvoorbeeld de mate waarin iemand veiligheid ervaart in een team, altijd alles zelf wil regelen of niet kan delegeren, onzeker of besluiteloos is, altijd bevestiging zoekt et cetera. Extra sessies zijn niet in de prijs inbegrepen.

De insteek van teamontwikkeling is dat je naar huis gaat met het gevoel iets over het team te weten te zijn gekomen, wat voor vooruitgang kan zorgen. Tijdens een dagdeel teamontwikkeling bieden de paarden en ik de mogelijkheid onbewuste patronen aan de oppervlakte te brengen. Een evaluatie met de teamleider aan het eind van het traject is inbegrepen op een samen afgesproken moment. Het proces zal hierin besproken worden zonder in te gaan op de persoonlijke processen van elk afzonderlijk teamlid.

Enkele voorbeelden waarbij paardencoaching waardevol kan zijn

 • Burn-out, angst of depressie
 • Aanleren van sociale vaardigheden
 • (Omgaan met) ASS of ADHD
 • (Vroegkinderlijk) trauma
 • Concentratieproblematie
 • Balans tussen gevoel en verstand
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Zelfperceptie, oorzaak en gevolg
 • Loopbaancoaching- en advies
 • Teambuilding
 • Prioriteiten stellen en plannen
 • Leiderschapstraining
 • Communicatie

  Geïnteresseerd?

  Heb je interesse in één van deze sessies of heb je nog vragen die je niet op mijn website kan vinden?